Milé děti, vážení rodiče,

dříve než přistoupíte k výběru kroužků pro další školní rok 2019/2020, seznamte se s několika informacemi, které Vám jistě pomohou nejen při výběru zájmových kroužků, ale i při dlouhodobějším plánování mimoškolní činnosti. Na konci měsíce srpna a na začátku měsíce září děti obdrží ve škole nebo si vyzvednou v DDM Blovice seznam zájmových kroužků, ze kterého si podle zájmu vyberete. Děti obdrží přihlášku do kroužku, kterou odevzdají vyplněnou v DDM Blovice nebo při zahajovací schůzce. Novou přihlášku na školní rok musí vyplnit i děti, které pokračují v kroužku z loňského roku. Je nutné, aby každé dítě mělo přihlášku na každý kroužek, který navštěvuje. Přihlášku si můžete stáhnout i z našich webových stránek. Prosíme, nevyplňujte přihlášku gumovacím perem.

Po prověřeném a vyzkoušeném provozu nabízíme rodičům opět možnost děti přihlásit do kroužku Kamarád. Ten je otevřen dětem, které nechodí do družiny a rodiče přesto vyžadují celotýdenní umístění dítěte na odpoledne zpravidla od 12:00 do 16:30 hod. v DDM (dítě můžete přihlásit také jen na vybrané dny). Děti z tohoto kroužku mohou využít naši hernu, sál, PC, deskové hry, DVD programy, X–Box a další nabídku z činnosti DDM. S pedagogickým pracovníkem, který má na starosti kroužek Kamarád a volný klub Chobotnice je možné domluvit odchody dětí do ZUŠ nebo naopak odchody domů či vyzvednutí dítěte rodiči. Tento kroužek Kamarád je zpoplatněn stejně jako každý jiný kroužek a to částkou 500,- Kč za rok, popřípadě 300,- na pololetí. Ale v případě, že má dítě uhrazen alespoň jeden kroužek v DDM výše uvedenou částku již neplatí.
Poplatek (zápisné), které děti uhradí na jednotlivé kroužky zaplatíte v hotovosti proti potvrzení v DDM Blovice do konce měsíce října 2019. Zvýhodněné zápisné je 500,- Kč na celý školní rok, nabízíme možnost úhrady zápisného ve dvou splátkách 300,- Kč (říjen 2019) a 300,- Kč (únor 2020). V případě, že do těchto termínů nebude mít účastník kroužku uhrazeno zápisné a odevzdanou řádně vyplněnou přihlášku není členem zájmového útvaru a dále nebude moci kroužek navštěvovat!!! Děti jsou pojištěné na ztrátu věcí + úraz z odpovědnosti organizace. Případné pojistné události je třeba neprodleně hlásit vedoucímu zájmového kroužku nebo v kanceláři DDM Blovice.

Pro všechny návštěvníky kroužků máme akci v podobě 3+1 zdarma = 3 zaplacené kroužky + další kroužky zdarma (nejedná se o rodinnou slevu, ale o slevu pro jednotlivce). Tříměsíční cykly plavání rodičů s dětmi se hradí v hotovosti proti potvrzení v kanceláři DDM Blovice.

Ceny zájmových kroužků jsou upraveny úměrně náročnosti a kvalitě potřebné k výrobním a materiálním podmínkám pro příslušné druhy kroužků, pokud je nutné, tak další poplatky vybírá vedoucí zájmového kroužku proti potvrzení (např. taneční a rukodělné kroužky). Pokud dítě přestane navštěvovat ZÚ se souhlasem rodičů a vede je k tomu jiný důvod než zdravotní, poplatky za školné nevracíme. Poplatek je vrácen pouze na základě potvrzení od lékaře. Po dohodě s vedoucím kroužku lze dítě přeřadit na jiný kroužek a popřípadě dorovnat rozdíl v poplatku.

Dále je nutné upozornit, že DDM Blovice se zapojil od září 2018 do grantového programu MŠMT tzv. Šablony II. Z toho důvodu některé akce či zájezdy budou v plné výši hrazeny z těchto prostředků a děti je tedy budou moci využít zcela zdarma až do vyčerpání šablon. Prosíme, sledujte pozorně naše nabídky akcí i kroužků tak, aby právě vaše dítě mohlo tyto výhody využít. Při nejasnostech se na nás obraťte s jakýmkoliv dotazem. GDPR –  podpis rodičů se souhlasem k poskytování některých osobních údajů vašeho dítěte je věcí, která se týká jen nových účastníků zájmového vzdělávání. Pokud nám tento souhlas udělíte, potrvá po celou dobu docházky vašeho dítěte do DDM a je přenositelný nejen na kroužky, ale i na tábory a další akce pořádané Domem dětí. Nejdéle v měsíci únoru 2020 vám předložíme nabídku letních táborů, které doporučujeme vybírat v předstihu tak, aby na vaše dítě místo na táboře zbylo. Úhrada táborů musí proběhnout do konce měsíce května 2020.

Uložit