Aktuality

Dětský branný den

Dům dětí a mládeže Blovice

    ve spolupráci s SDH Blovice

    Tyršova 807, 336 01  Blovice, tel.: 371 522 159, www.ddm-blovice.cz

 

  zve na akci Dětský branný den 2019 

           

   Dětský branný den

Kdy:           v sobotu 14. září 2019

Kde:          Blovice – Kamensko (hospoda)

Prezentace:            8:30-9.00hod. děti, popř. s rodiči ročník (2010-2015)

                                  9:00 – 9.30hod. žáci ročník (2007-2009)

                                  9.30 – 10.00hod. žáci ročník ( 2005-2006)

                Sraz na startu dle kategorií  vždy 15 min před startem.                       

Závodníci budou zařazeny do kategorií a startovat budou nejmladší děti, starší děti a žáci mohou  běžet i  bez rodičů.

Start a prezentace:     za lávkou od Fröhlichova mlýna v Blovicích

Cíl:             hospoda v Kamensku. V cíli  závodníci dostanou malé občerstvení, mohou si opéct buřtíka, nejrychlejší obdrží  medaile, diplomy a ceny.

Program:   na trase budou děti plnit disciplíny, jako např. stříkání ze džběrových stříkaček, ručkování a chůze po laně , hod granátem, chůze na chůdách, apod.

Upozornění:       trasa bude označena fáborky, v místě u sběrného dvora budou děti bezpečně převedeny přes silnici. S malými dětmi mohou trasu projít rodiče.

Informace:         Jana Herboltová (tel.: 603 149 342) a Božena Šroubková
                             (tel.: 604 293 419)

Letní činnost 2020

Letní táborová škola jezdectví v Blovicích

Letní pobytový tábor pro milovníky koní s výukou jízdy na koních. Dopolední program u koní je doplněn celotáborovou hrou. Pedagogický dozor, celodenní strava, soutěže oddílů. Termín tábora začátek července 2020 (délka tábora 12 dní + prémie se stanováním).

Judistický tábor

Tábor je určen dětem z kroužku juda, čeká vás odborný trénink a táborový program pod vedením Františka Vlčnovského a Jaroslava Kopala. Více informací naleznete na webových stránkách a v časopisu Chobotnice.

Příměstský tábor – Expedice

Na konci srpna se s námi můžete zúčastnit příměstského tábora v Blovicích. Bude připraven zajímavý program, ve kterém nebude chybět sportování, hry, výlety, táborák s opékáním vuřtů, zajímavé výtvarné činnosti a přespání v DDM Blovice.

Zajišťuje: Bc. Helena Jindrová

Letní tématický tábor na  základně Kořen

Každoročně připravená celotáborová tématická hra, zkušený pedagogický dozor, celodenní strava z táborové kuchyně, táboráky, výlety, oddílové soutěže. Tábor se bude konat 14 dní na přelomu měsíce července a srpna 2020. Zajišťuje: Šárka Fialová

Turistický pobytový tábor Křížem – Krážem

Tábor se bude konat od 6. července 2020 do 10. července 2020 a je vhodný pro děti od 1. třídy. Naším cílem je poznat okolí a zajímavosti vybrané lokality České republiky, do programu zařazujeme i návštěvu aquaparků, dětských zábavných parků, apod.. Zajišťuje: Šárka Fialová

Zahraniční zájezd – Chorvatsko

Tento ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi a jednotlivce plánujeme v druhé polovině června 2020. Letovisko Podgora a jiná letoviska (možnost výběru různých ubytovacích zařízení i stravy). Předběžný zájem je třeba nahlásit do prosince 2019 a rezervovat včas ubytovací zařízení (omezený počet pokojů).

Podrobnější informace v DDM Blovice, Šárka Fialová (tel.: 604 293 473)

Letní příměstský tábor „Pohoda všude kolem nás“

Tábor pro nebojácné holky a kluky od 1. třídy. Program tábora včas upřesníme na www stránkách a v časopisu Chobotnice. Termín tábora 20.-24.7. 2020. Zajišťuje: Jana Herboltová

Týdenní pobyt u koní ve Svržně

Tento tábor je určen nejen pro děti, které se chtějí intenzivně věnovat jízdě na koni, ale i dětem, které se chtějí s koňmi postupně seznamovat. Takže odjet s námi mohou i ti, kteří si chtějí užít hezký týden na táboře s kamarády. Program bude doplněn klasickou táborovou činností, popř. táborovou hrou. Zajištěna celodenní strava, pitný režim ubytování v chatkách. Termín: přelom července a srpna 2020.

Letní tábor Horažďovice

Tábor pro nebojácné holky a kluky od 1. třídy. Program tábora včas upřesníme na www stránkách a v časopisu Chobotnice. Termín tábora 17.-22.8. 2020. Zajišťuje: Jana Herboltová

Letní tábor s výukou angličtiny

Na anglickém táboře se děti nebudou „drtit“ gramatiku, slovíčka a jazyková pravidla, v našem zájmu naopak je vyplnit výuku všemožnými hrami, soutěžemi, poslechem anglicky zpívaných písní či anglickou konverzací o tématech, která jsou účastníkům blízká. Namísto teoretických pouček se tedy soustředíme na ryze praktickou znalost, která umožní dětem vnímat a především používat jazyk přirozenou formou. Program tábora a termín včas upřesníme na www stránkách a v časopisu Chobotnice.

Prázdniny ve školním roce 2019/2020

Podzimní prázdniny

29. října 2019 – 30. října 2019

Vánoční prázdniny

23. prosince 2019 – 3. ledna 2020

Pololetní prázdniny

31. ledna 2020

Jarní prázdniny

2. března 2020 – 6. března 2020

Velikonoční prázdniny

9. dubna 2020 – 13. dubna 2020

Hlavní prázdniny

1. července 2020 – 31. srpna 2020