Orientální tance

Kroužek pro holky od 3. do 5. třídy. Naučíme se základní prvky orientálních tanců a to hlavně jednoduché krokové prvky, variace a otočky. Dálě vlnění a kroužení celým tělem. Na kroužku využijeme k tanci různé pomůcky (např. šátky, hůlky).

Zápis do kroužku na telefonu 725 108 337 (Yvona Plojharová), e-mailem: tancovaniblovice@seznam.cz nebo osobně 2.9.-13.9. 2019 od 14:00 do 17:00 hodin v tanečním sálku (Bělohrobského ul.).

Schůzky v úterý (14:00 – 15:00 hodin) v tanečním sálku DDM (Bělohrobského ul.).

Zahajovací schůzka v úterý 1.10. 2019 od 14:00 hodin v tanečním sálku. Žádáme rodiče o schůzku 27.9. 2018 v 16:30 hodin v tanečním sálku (Bělohrobského ul.).

Zápisné: 500,- Kč na školní rok (300,- Kč na pololetí)

Vedoucí: Yvona Plojharová, Barbora Čuláková