Chobotnice

Klub DDM CHOBOTNICE a kroužek KAMARÁDI

V letošním školním roce pracovnice DDM Blovice nabízejí opět Klub DDM Chobotnice, který je určen svým zaměřením pro všechny děti a mládež. Dětem, které mají zájem vyplnit svůj volný čas u počítačových her nabízíme možnost využití této příležitosti v DDM. Dále je možno využít velké nabídky deskových her, které jsou stále populárnější nejen mezi dětmi, ale i dospělými, velký stolní fotbal a ti zodpovědnější si mohou u nás napsat i domácí úkoly. Jsou zařazeny video programy, DVD, X-Box, rukodělné činnosti, puzzle, práce s papírem, florbal na sále, stolní tenis ve venkovních prostorách ale i na sále, aj. Součástí činnosti klubu budou předem domluvené jednorázové akce – výlety, besedy, turistické vycházky a akce o vedlejších prázdninách.  Klub bude dětem k dispozici každý den od 11:30 do 16:30 hodin, děti mohou volně přicházet i odcházet podle potřeby. Klub je určen dětem, které čekají na kroužky, dětem, které zde budou vyplňovat volný čas před odjezdem vlaků nebo autobusů či odchodem domů a dětem, které z nějakého důvodu nechodí do Školní družiny. Pokud dítě bude docházet nepravidelně nebo bude v klubu jen vyčkávat na příchod rodičů, je pobyt v  klubu zdarma, pokud budou rodiče chtít, aby dítě navštěvovalo klub pravidelně a dítě nemá zaplacen žádný poplatek za kroužek v DDM, bude poplatek 500,- Kč na školní rok. Pobyt v klubu pro děti, které dochází pravidelně a mají zaplacený alespoň 1 kroužek je zdarma, podmínkou je vyplněná přihláška do kroužku Kamarádi (tento kroužek bude v době od 12:30 do 14:00, jeho náplň bude podobná jako v klubu Chobotnice, na tento kroužek je nutné vyplnit přihlášku.

V září bude klub otevřen od 3.9. 2019 od 11:30 do 16:00 hodin !!!

Od října pak vždy od 11:30  do 16:30 hodin.

Časopis Chobotnice – únor 2020

Časopis Chobotnice – leden 2020

Časopis Chobotnice – prosinec 2019

Časopis Chobotnice – listopad 2019

Časopis Chobotnice – říjen 2019

Časopis Chobotnice – září 2019

Časopis Chobotnice – květen 2019

Časopis Chobotnice – duben 2019

Časopis Chobotnice – březen 2019

Časopis Chobotnice – únor 2019

Časopis Chobotnice – leden 2019