MATEŘSKÉ CENTRUM

Již více než 15 let úspěšně fungují v DDM Blovice kroužky Cvičení rodičů s dětmi, ke kterým se postupně přidávalo plavání rodičů s dětmi v plavecké učebně ZŠ, jehož jsme organizátorem, dále kroužky Malých kutílků pro děti předškolní. Že jsou tyto kroužky vyhledávané svědčí stoupající zájem veřejnosti o naše nabízené aktivity této věkové kategorie dětí. I v letošním roce jsme se rozhodli tuto nabídku zahrnout do Mateřského centra Bambule při DDM Blovice. Do tohoto klubu bychom rádi zařadili přehledně všechny akce, ze kterých byste mohli vybírat aktivity pro naše nejmenší.

Byli bychom rádi, kdyby naše centrum sloužilo jako:

– Informativní, výchovné, vzdělávací a oddechové centrum zejména pro maminky na mateřské dovolené a jejich děti.

– Jedna z možností předvzdělávání dětí, než nastoupí do mateřské školy

– Možnost odstranit izolaci žen na mateřské dovolené, které ztrácejí společenské kontakty

– Nabídka dětem, které ještě nenavštěvují organizovaně dětské kolektivy, kontakt se svými vrstevníky a přispět tak k jejich správnému vývoji

Co můžeme v rámci Mateřského centra Bambule nabídnout:

– Naučit naše nejmenší prvním kontaktům v kolektivu svých vrstevníků za pomoci rodičů

– Všestranný rozvoj pohybových aktivit, manuální a motorické návyky přizpůsobené věku dítěte

– Rozvoj sociálních a společenských návyků

– Do programu kroužků bude zařazováno společné cvičení, kreslení, výroba jednoduchých výrobků

– Seznamování s vodou v tříměsíčních kurzech plavání pro děti a rodiče dle stanoveného rozvrhu

– Jednodenní i vícedenní zájezdy pro rodiny s dětmi zaměřené na poznávání, turistiku a sport